Ortodonti

Vi arbetar över länsgränser och nationellt genom att våra tandläkare är medlemmar i SOF  (Svenska Ortodontiföreningen ) och regionala ortodontiföreningen som har regelbundna träffar.

 

Ytterligare samarbetspartners är allmäntanvården, specialiserad barntandvård med vilka  gemensamma projekt drivs, samarbete med käkkirurgen mfl. Till ortodontiavdelningen tillhör även ett ortodontilaboratorium som är käkkirurgen  behjälplig med framställning av apparaturer.

 

Regelbundet har vi agenesikonferenser med käkkirurger, protetiker, barnspecialister och eventuella andra specialister för gemensamma diskussioner angående behandling och behandlingspolicy.

 

Samarbete finns med ortodontikliniken Enköping, där några av våra tandläkare arbetar deltid. Vi har också samarbete med barnkompetenscentrum.

 

Vi kan erbjuda samarbete med logopeder om vissa typer av apparatur behövs. Vi erbjuder samarbete med specialisttandvården vad avser snarkskenor samt bedriver utbildning.

 

Vi arbetar även fr o m i år med vuxentandvård och kan erbjuda alternativa behandlingar till protetik mm.

 

Ortodontin har forskningsprojekt med Postgraduate Dental Education Center, Dep of Orthodontics,Örebro, Sweden.


Upplands kungängslilja